„What Love Can Do” – z płyty Working On a Dream

Utworzono: niedziela, 20 marzec 2022 Paweł Rost E-mail
What Love Can Do - fot. Paweł RostWhat Love Can Do - fot. Paweł Rost

Tysiące zdań, miliony słów. Tropiłem je w narkotycznym transie i pochłaniałem zachłannie jak wieprz. Wpychałem je w siebie przez oczy i uszy wprost do mózgu. Upychałem, żeby zmieściło się więcej i więcej. 

Mój mózg je mielił, trawił i wydalał w postaci lęku, który paraliżował ciało i niósł obezwładniające poczucie bezsensu istnienia. Jedynym lekarstwem była kolejna porcja tej papki liter i dźwięków służących do opisu zła, które na nas napiera. Kiedy czułem, że mi mało, dokładałem sobie obraz i trwałem w tej hipnozie niemocy.

To był wtorek. Po kilku godzinach nerwowego snu, wyszedłem w mroźny poranka po świeży chleb. Kiedy wróciłem, jeszcze spali. Wyciągnąłem ich z łóżek w południe zapachem kawy. „Dzień dobry” i nieśmiały uśmiech, a potem kuchenna krzątania przy śniadaniu. Pojedyncze słowa wypowiadane w trzech językach, których wzajemnie nie znamy. Nie znamy na tyle, żeby z nich budować zdania opisujące to co przeżywamy, ale wystarczająco, żeby zasiąść wspólnie do stołu, żeby ze sobą być. Mijają kolejne dni, a my mówimy do siebie postnymi słowami, czasami zwrotami, które są niezbędne w codzienności domu bez wojny, strachu i zmęczenia. I to nam wystarcza.

Wyrwałem się z lawiny informacji i moje ciało poczuło ulgę. Zrozumiałem, że im mniej do siebie potrafimy powiedzieć, tym bardziej chcemy się wzajemnie zrozumieć. Słuchamy się wszystkimi zmysłami, otwierając się na siebie nawzajem.

Żeby opisać zło tego świata, potrzeba tysięcy złożonych zdań. Żeby zanurzyć się w dobru, wystarczą proste słowa wypowiadane przy śniadaniu.


What Love Can Do / Co miłość może zdziałać (przekład Agata Cienciała)

There's a pillar in the temple where I carved your name
There's a soul sitting sad and blue
Now the remedies you've taken are all in vain
Let me show you what love can do
Let me show you what love can do

Jest filar w świątyni gdzie wyryłem imię twoje
I jest dusza, która siedzi smutna
Teraz na nic wszystkie leki, które brałaś*
Daj mi pokazać co miłość może zdziałać (2x)

Darling I can't stop the rain
Or turn your black sky blue
Well let me show you what love can do
Let me show you what love can do

Skarbie, nie umiem deszczu zatrzymać
Czy niebo ci czarne w błękit zamienić
Cóż, pozwól mi pokazać co miłość może zdziałać
Pozwól mi pokazać co miłość może zdziałać

Well now our truth lay shattered, we stood at world's end
There's a dead sun rose in view
As if any of this matters, with a kiss my friend
Let me show you what love can do
Let me show you what love can do

Prawda nasza leżała strzaskana, staliśmy na świata końcu
Patrząc ku wschodzącemu martwemu słońcu
Jakby cokolwiek z tego miało znaczenie, pocałunkiem moja droga**
Pozwól mi pokazać co miłość może zdziałać (2x)

Darling we can't stop this train
When it comes crashing through
But let me show you what love can do
Let me show you what love can do

Skarbie, tego pociągu nie zatrzymamy
Kiedy nadjedzie rozbijając się
Ale pozwól mi pokazać co miłość może zdziałać
pozwól mi pokazać co miłość może zdziałać

On the bench you lie all is nails and rust
And the love you've given's turned ashes and dust
When the hope you've gathered's drifted to the wind
It's you and I now, friend (you and I now, friend)
You and I now, friend

Na ławce leżysz cała w gwoździach i rdzy
Twoja miłość obróciła się w popiół i proch
Kiedy zebraną nadzieję porwał ci wiatr
Jesteśmy teraz tylko ty i ja, moja droga, ty i ja, droga
Ty tylko i ja, droga

Here our memory lay corrupted and our city lay dry
Let me make this vow to you
Here where it's blood for blood and an eye for an eye
Let me show you what love can do
Let me show you what love can do

Nasza pamięć zniszczona, a nasze miasto pustynią szeroką***
Pozwól mi poprzysiąc ci
Tu gdzie krew za krew i oko za oko
Daj mi pokazać co miłość może zdziałać (2x)

Here we bear the mark of Cain
But let the light shine through
Let me show you what love can do
Let me show you what love can do
Let me show you what love can do
Let me show you what love can do

Nosimy tu znamię Kaina
Ale niech światło się przez to przedrze
Daj mi pokazać co miłość może zdziałać (2x)


Od tłumacza:

* Być może nie chodzi o lekarstwa w sensie dosłownym, a raczej o jakieś środki zaradcze. W angielskim „remedy” występuje w obu tych znaczeniach.

** „My friend” w angielskim nie ma rodzaju. Założyłam, że autor zwraca się do kobiety, w której kiedyś się kochał (wyrył jej imię na filarze), a teraz albo dzieli z nią życie rodzinne, albo się tylko przyjaźni. Na pewno jest bardzo dla niego ważna. „Friend” nie zawsze należy tłumaczyć jako „przyjaciel, przyjaciółka”, to także ktoś drogi sercu.

*** „Our city lay dry” to dosłownie „miasto nasze leży suche”. Taki przekład nie brzmi dobrze po polsku, a już na pewno nie jest liryczny. Nie odchodząc od znaczenia, pozwoliłam sobie na metaforę szerokiej pustyni, żeby zbliżyć się z rymem „szeroką – oko”.

Odsłony: 302