„Rosalita” (Come Out Tonight) z płyty The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle

Utworzono: niedziela, 13 czerwiec 2021 Paweł Rost E-mail

 

Rosalita. fot. Dominik MayRosalita. fot. Dominik May

Ojciec przyniósł ją do domu niespodziewanie. Była tak mała, że mieściła się w kieszeni jego płaszcza. Wtedy pies nie był czymś wyjątkowym. Pełno ich było na ulicach i przy domach. Kundle na łańcuchach, mali bezpańscy włóczędzy, okazjonalni uciekinierzy. 

Dzieciaki wiedziały, które omijać, a które wolno głaskać. Nikt nie mówił o schroniskach, nikogo nie oburzała bezpańska sfora na ulicach. Jednak tamtego deszczowego dnia, kiedy ojciec wyciągną ją z kieszeni, złamała nam serca.

Wyszedłem rano przed dom i oniemiałem. Było ich chyba z dziesięć i kręciły się wszędzie. Kiedy tylko otworzyłem furtkę, te bardziej odważne wbiegły na podwórko i zaczęły nerwowo węszyć. Kiedy nasza suka wychodziła na zewnątrz zaczynał się show. Jazgot, piski, uliczne walki. Ojciec próbował je przeganiać, ale znikały tylko na chwilę. Dom nagle zmienił się w twierdzę. Miałem 6 lat i nic z tego nie rozumiałem. Po tygodniu zaczęło im się nudzić. W końcu został tylko jeden, mały, płowy kundel. Siedział w krzakach od samego początku. Nie szczekał, nie skomlił tylko obserwował. Wyglądał na wyczerpanego, ale nie odpuszczał.

To była niedziela, wracałem z ojcem z kościoła. Jakieś sto metrów od naszego domu minął nas na ulicy. Wyglądał jakoś inaczej. Mógłbym przysiąc, że się uśmiechał. Więcej go już nie zobaczyłem. Szczeniaki ojciec rozdał znajomym. To była pierwsza lekcje na „TEN temat” jaką odebrałem.

Rosalita (Come Out Tonight) - przekład Agata Cienciała

Spread out now Rosie, doctor, come cut loose her mama's reins
You know playin' blind man's bluff is a little baby's game
You pick up Little Dynamite, I'll pick up Little Gun
And together we're gonna go out tonight and make that highway run
You don't have to call me lieutenant, Rosie, and I don't want to be your son
The only lover I'm ever gonna need's your soft, sweet, little girl's tongue
And Rosie, you're the one

Uwolnij się teraz Rosie, doktorze,* odetnij cugle jej mamy
Wiesz, że gra w ciuciubabkę to zabawa małego dziecka
Odbierzesz Little Dynamite, ja wpadnę po Little Gun
Razem wyjdziemy dziś w nocy i rozruszamy tę autostradę**
Nie musisz mnie nazywać porucznikiem, Rosie, a ja nie chcę być twoim synem***
Jedyny kochanek jakiego kiedykolwiek będę potrzebował to twój miękki, słodki język małej dziewczynki
Rosie, jesteś tą jedyną

Dynamite's in the belfry, baby, playin' with the bats
Little Gun's downtown in front of Woolworth's tryin' out his attitude on all the cats
Papa's on the corner, waitin' for the bus
Mama, she's home in the window, waitin' up for us
She'll be there in that chair when they wrestle her upstairs, 'cause you know we ain't gonna come
I ain't here on business, baby, I'm only here for fun
And Rosie, you're the one

Dynamite jest w dzwonnicy, skarbie, i bawi się z nietoperzami
Little Gun jest w centrum przed Woolworth’em, testując swoje podejście do wszystkich kotów
Tata jest na rogu, czekając na autobus
Mama jest w oknie, wyczekując nas
Będzie wciąż na tym krześle, kiedy będą mocować się z nią do góry, bo wiesz, że nie wrócimy
Nie jestem tu w interesach, skarbie, jestem tu tylko dla zabawy
Rosie, jesteś tą jedyną

Rosalita, jump a little lighter
Senorita, come sit by my fire
I just want to be your lover, ain't no liar
Rosalita, you're my stone desire

Rosalita, skacz trochę lżej
Seniorita, siądź przy moim ogniu
Chcę tylko być twoim kochankiem, nie kłamię
Rosalita, jesteś moim niezłomnym pragnieniem

Jack the Rabbit and Weak Knee Willie, don't you know they're gonna be there
Ah Sloppy Sue and Big Bone Billy, they'll be coming up for air
We're gonna play some pool, skip some school
Act real cool, stay out all night, it's gonna feel alright
So Rosie, come out tonight, little baby, come out tonight
Windows are for cheaters, chimneys for the poor
Oh, closets are for hangers, winners use the door
So use it, Rosie, that's what it's there for

Nie wiesz, że Jack the Rabbit i Weak Knee Willie tam będą?
A Sloppy Sue i Big Bone Billy przyjdą zaczerpnąć powietrza
Pogramy trochę w bilard, opuścimy trochę szkołę
Będziemy działać świetnie, zostaniemy na całą noc, będzie dobrze
Więc Rosie, wyjdź dziś wieczorem, kochanie, wyjdź wieczorem
Okna są dla oszustów, kominy dla biednych
Och, szafy są na wieszaki, zwycięzcy używają drzwi
Więc użyj ich, Rosie, po to one tam są

Rosalita, jump a little lighter
Senorita, come sit by my fire
I just want to be your lover, ain't no liar
Rosalita, you're my stone desire, alright

Rosalita, skacz trochę lżej
Seniorita, siądź przy moim ogniu
Chcę tylko być twoim kochankiem, nie kłamię
Rosalita, jesteś moim niezłomnym pragnieniem, jasne

Now, I know your mama, she don't like me, 'cause I play in a rock and roll band
And I know your daddy, he don't dig me, but he never did understand
Your papa lowered the boom, he locked you in your room, I'm comin' to lend a hand
I'm comin' to liberate you, confiscate you, I want to be your man
Someday we'll look back on this and it will all seem funny
But now you're sad, your mama's mad
And your papa says he knows that I don't have any money
Oh, your papa says he knows that I don't have any money
Oh, so your daddy says he knows that I don't have any money
Well, tell him this is his last chance to get his daughter in a fine romance
Because a record company, Rosie, just gave me a big advance

Cóż, znam twoją mamę, nie lubi mnie, bo gram w zespole rockowym
I znam twojego tatusia, nie skopie mnie, ale nigdy mnie nie rozumiał
Twój tata założył ci szlaban, zamknął cię w pokoju, przychodzę ci pomóc
Przychodzę wyzwolić cię, zawłaszczyć cię, chcę być twoim facetem
Kiedyś spojrzymy na to wstecz i wszystko wyda się śmieszne
Ale teraz jesteś smutna, twoja mama się wścieka
A twój tata mówi, że wie, że nie mam pieniędzy
Więc twój tata mówi, że wie, że nie mam pieniędzy
Cóż, powiedz mu, że to ostatnia szansa, żeby jego córka miała piękną miłość
Bo wytwórnia płytowa, Rosie, właśnie mi dała dużą zaliczkę****

And my tires were slashed and I almost crashed, but the Lord had mercy
And my machine, she's a dud, out stuck in the mud somewhere in the swamps of Jersey
Well, hold on tight, stay up all night, 'cause Rosie, I'm comin' on strong
By the time we meet the morning light, I will hold you in my arms
I know a pretty little place in Southern California, down San Diego way
There's a little cafe, where they play guitars all night and all day
You can hear them in the back room strummin'
So hold tight, baby, 'cause don't you know daddy's comin'
Everybody sing

Przebiłem opony i prawie się rozbiłem, ale Pan miał litość
I moja maszyna, ten grat, utknęła gdzieś w błocie na bagnach Jersey
Więc, trzymaj się mocno, nie kładź się całą noc, nalegam
Zanim spotkamy światło poranka, będę cię trzymał w ramionach
Znam ładne małe miejsce w Południowej Kalifornii, przy drodze do San Diego
To mała kafejka, gdzie grają na gitarach całą noc i dzień
Możesz usłyszeć jak brzdąkają na zapleczu
Więc trzymaj się mocno, skarbie, bo nie wiesz, czy tatuś nadchodzi
Wszyscy śpiewają

Rosalita, jump a little lighter
Senorita, come sit by my fire
I just want to be your lover, ain't no liar
Rosalita, you're my stone desire

Rosalita, skacz trochę lżej
Seniorita, siądź przy moim ogniu
Chcę tylko być twoim kochankiem, nie kłamię
Rosalita, jesteś moim niezłomnym pragnieniem

Hey hey hey hey (4x)

* Motyw autobiograficzny: zanim rozpowszechnił się „The Boss”, często nazywano Bruce’a Springsteena „Doctor”(podaję za: genius.com)

** Wybuchowe przezwiska przyjaciół i wprawienie autostrady w ruch zwiastują świetną zabawę i mają zachęcić Rosie do opuszczenia domu.

*** Tu nasz podmiot liryczny wyraźnie pokazuje, że nie akceptuje tradycyjnie przypisywanych ról społecznych w związkach – dominujący mężczyzna i „matkująca” mu kobieta. Namawia Rosie do odejścia z domu, obiecując, że nie zamieni jej podporządkowania rodzicom na innego typu subordynację.

**** Obecność motywów autobiograficznych w pierwszej i w tej zwrotce (gra w zespole rockowym, zaliczka z wytwórni płytowej) może sugerować, że postać Rosality uobecnia w piosence wczesną miłość Bruce’a Diane Lozito, której rodzice nie aprobowali związku z początkującym muzykiem.


 

 

 

Odsłony: 530