The Rising Tour - Paryż, Stad de France

Paryż, Stad de France
24.05.2003 r.

Akustyczna rozgrzewka dla zmokniętych fanów w PIT

1. Does this Bus Stop at 82nd Street?
2. Growin' Up
3. This Hard Land

Koncert

4. Who'll Stop the Rain
5. The Rising
6. Lonesome Day
7. The Ties That Bind
8. My Love Will Not Let You Down
9. Trapped
10. Empty Sky
11. You're Missing
12. Waitin' on a Sunny Day
13. Be True
14. The Promised Land
15. Worlds Apart
16. Badlands
17. Out in the Street
18. Mary's Place
19. Jungleland
20. Into the Fire

Bis 1

21. Bobby Jean
22. Ramrod
23. Born to Run
24. Seven Nights to Rock

Bis 2

25. My City of Ruins
26. Land of Hope and Dreams
27. Dancing in the Dark

Uwagi:
Bardzo deszczowy koncert - fani zaliczyli aż trzy oberwania chmury! Hektolitrów wody lejących się z nieba nie wytrzymał lewy telebim, który przez dużą część koncertu był czarny albo serwował nam kolorowe prostokąty...

The Rising Tour - Bruce Springsteen & The E Street Band, Paryż, Stad de France 24.05.2003 / fot: Wojciech Markos MarkiewiczThe Rising Tour - Bruce Springsteen & The E Street Band, Paryż, Stad de France 24.05.2003 / fot: Wojciech Markos Markiewicz