I'll See You In My Dreams - 20 rocznica zamachów

11 września 2021 r. World Trade Center Memorial Plaza, Nowy Jork. 20 rocznica zamachów w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Podczas uroczystości Bruce Springsteen wykonał "I'll See You In My Dreams" z dedykacją dla „naszych zabitych braci i sióstr, ich rodzin, ich przyjaciół i ukochanych”.